sr.kidsadvices.com
У детаље

Регистрација брака

Регистрација брака


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.Потребна документа за закључење брака
- Изјава о браку, која се попуњава у државној служби, на дан подношења докумената потребних за закључење брака;
- лична документа будућих супружника (важеће);
- оригиналне родне листове будућих супружника;
- пренуптиал медицинска уверења будућих супружника;
- за оне који су били у браку, биће предочен доказ о претходном браку, а то може бити:
а) смртовницу бившег супружника (оригинал и копија);
б) легализована казна за развод и остаје коначна и неопозива.
- брак ће бити закључен након што прође период од најмање 10 и највише 14 календарских дана, од дана предаје докумената.
- приликом достављања докумената ради закључења брака обавезно је присуство будућих супружника.
- у случају да је будући муж страни држављанин, предочи пасош, боравишну визу у Румунији, која важи и у време подношења докумената и закључења брака, оригинал извода из матичне књиге рођених и његов легализовани превод код јавног бележника, декларација који му је дао и оверен код јавног бележника, из кога ће се видети подаци о цивилном стању и чињеница да је ожењен или није, и ако је био у браку, предочиће смртну пресуду бившем мужу или казну развод (оригинални и легализовани и оверени преводи).
- за бракове између страних држављана и оних између страних држављана и румунских држављана, биће представљен доказ који су издале дипломатске мисије или конзуларне канцеларије акредитоване у Румунији, земаља чији су држављани, из којих се види да материјални услови захтевају њихово национално право за закључење брака у Румунији.
- брак се може закључити у служби цивилног статуса општине 4 из сектора само ако један од будућих супружника има пребивалиште или пребивалиште у сектору 4, што ће произићи из представљеног личног документа.
- при закључењу брака потребно је имати два сведока, који ће се легитимисати са личним документима.
- у случају брака између особа које не знају румунски језик или су глуве, није обавезно присуство овлашћеног преводиоца који ће предочити лични документ, парафразу или печат и овлашћење за рад, оригинал и ксерокопију.
- вансудска царина.